RESEDENCE ON VSEVOLOZHSKIY
location
5, Vsevolozhsky pereulok, Moscow
5, Vsevolozhsky pereulok, Moscow
8 000 sq.m.
2015-2018
N. Kuzmina, I. Mashkov,
В. Borisenko, E. Grigorova,
N. Vozvyshayev, N. Speshinskaya

interior design of public spaces
"Liderinvest", "Moskapstroy"
we know what to do
+7-916-109-08-80
+7-495-797-85-62

mezon@mezonpro.ru