WHITE CITY
location
34, 457 hectares
2022
I. Mashkov, A. Kolpikov,
P. Semikin, N. Vozvyshayev,
Т. Strekalova
territorial development
we know what to do
+7-916-109-08-80
+7-495-797-85-62

mezon@mezonpro.ru