STUDIO OF Z.K. TSERETELI
location
24, Pyatnitskaya str., Moscow
24, Pyatnitskaya str., Moscow
Z.K. TSERETELI
300 sq.m.
2018
А. Kolpikov, A. Kuzmina,
I. Mashkov

creative studio
View from the quadrocopter
Z.K. TSERETELI
we know what to do
+7-916-109-08-80
+7-495-797-85-62

mezon@mezonpro.ru